Pridanie zamestnanca

Nového zamestnanca pridáme cez odkaz Zamestnanci v ľavom bočnom menu a následným kliknutím na tlačidlo Pridať zamesntnanca

TAB 1 – Základné údaje
Základné údaje zamestnanca obsahujú meno a priezvisko, email a farbu, ktorá sa zobrazí v hlavnom kalendári administrácie, pri čom platí, že prioritu má vždy farba služby.

TAB 2 – Otváracie hodiny
Ku každej pridanej službe zamestnancovi, je možné definovať zvlášť otváracie hodiny a to hneď dvomi spôsobmi.

  • Klasický spôsob – pre každý deň v týždni je možné nastaviť rozličné otváracie hodiny
    (napr. Pondelok – Piatok: 08:00 – 17:00, Sobota: 08:00 – 12:00, Nedeľa – zamestnanec nepracuje)
  • Krátky – Dlhý týždeň – platí rovnaké pravidlo ako pri klasickom spôsobe s tým rozdielom, že je možné definovať otváracie hodiny pre párny a nepárny týždeň

 

Ak je pri službe povolený výber zamestnanca, zákazník má pri vytvaraní rezervácie možnosť vybrať jedného spomedzi všetkých zamestnancov, ktorí majú službu priradenú.

Pre každú službu, je nutné definovať zvlášť otváracie hodiny.