Často kladené otázky

Ako prebieha registrácia / vytvorenie účtu?

Registrácia prebieha cez jednoduchý formulár na stránke administrácie . Následne budete presmerovaný už do prostredia administrácie, kde v jednoduchých krokoch vyplníte základné informácie o Vašej firme. Následne si vyberiete z troch ponúkaných balíkov a rezervačný systém môžete začať používať hneď po spracovaní platby – pokiaľ sa jedná o platené balíky.

Je možné vrátenie peňazí?

Zo zákona má každý právo na vrátenie peňazí do 14 dní od vzniku poskytovanej služby. Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
Avšak pre začiatok odporúčame systém odskúšať prostredníctvom bezplatného balíka „PILOT“.

Je možné zmeniť aktuálne zakúpený balík?

Balík je možné zmeniť len na vyšší balík. Prejsť z programu PILOT na platený balík RAKTEA alebo VESMÍR vie zákazník aj prostredníctvom administrácie.
Pri navýšení balíka z programu RAKETA na VESMÍR odporúčame kontaktovať správcu, aby Vám bola vygenerovaná faktúra s alikvótnou čiastkou a nemuseli ste tak platiť plnú sumu programu.
Zmena balíka z drahšieho na lacnejší nie je možná.

Môžem faktúru zaevidovať do účtovníctva?

Faktúra, ktorú obdržíte, je riadnym účtovným dokladom. Faktúru si môžete kedykoľvek stiahnúť cez administračné rozhranie a taktiež Vám pri objednávke bude odoslaná na email.
V prípade akejkoľvek potreby kontaktujte správcu.

Môžem zrušiť svoj účet?

V prípade, ak sa rozhodnete svoj účet na trvalo zrušiť, nás prosím kontaktujte. Váš účet následne bezodkladne zrušíme.

Aké sú podporované platobné metódy?

K dispozícií je zatiaľ len platba prevodom na účet alebo „Pay by Square“ (QR kód). Pre urýchlenie aktivovania služieb nám môžete poslať doklad o zaplatení a následne Vám službu sprístupníme ešte pred prpísaním finančných prostriedkov na náš účet.

Platbu kartou v spolupráci s Global Payments zatiaľ pripravujeme. Bude spustená čoskoro.

Viem meniť nastavenia notifikácií?

Áno. Každá služba, ktorú máte definovanú, má vlastné nastavenia notifikácií. To znamená, že pre každú službu viete nastaviť, kedy bude zákazník notifikovaný o blížiacom sa termíne rezervácie. Notifikácie je taktiež možné vypnúť úplne.

Viem meniť nastavenia rezervácie?

Áno. Každá služba, ktorú máte definovanú, má vlastné nastavenia rezervácií.
Prostredníctvom administrácie si viete nastaviť:
– maximálny čas rezervácie vopred
– minimálny čas rezervácie vopred
– dĺžku trvania rezervácie (interval)
– maximálny počet osôb na jeden termín (interval)
– maximálny čas stornovania rezervácie
– a iné

Ponúka systém synchronizáciu s iOS / Android kalendárom?

Áno. Po potvrdení vašej rezervácie administrátorom, je súčasťou emailu aj príloha reserosft.ics, ktorá je kompatibilná s väčšinou dostupných kalendárov (Huawei, Google, Android, iOS)