Pridanie novej služby

Novú službu pridáme cez odkaz Služby v ľavom bočnom menu a následným kliknutím na tlačidlo Pridať novú službu

Pri novej službe si zvolíte, akým spôsobom sa bude zobrazovať v rezervančom formulári vaším zákazníkom.

 • Klasický kalendár – používateľ si vyberie spomedzi voľných intervalov – ŠTANDARD
 • Klasický kalendár – používateľ si vyberie spomedzi voľných intervalov a vidí počet voľných miest
 • Neštandardný kalendár – používateľ si sám zadáva požadovaný termín od – do (napr. prenájom priestorov)

Ďalšie parametre, ktoré zadávate pri vytváraní služby sú:

 • Názov a Popis – oba tieto údaje sa zobrazujú v rezervačnom formulári zákazníkom
 • Cena za interval alebo cena za 1 hodinu
 • Interval – teda dĺžka trvania služby – od tohto údaju sa automaticky nastavujú časové rozostupy v rezervačnom formulári
  napríklad ak je interval nastavený na 30 minút zákazník sa môže rezervovať v časoch (8:00, 8:30, 9:00, 9:30…)
 • Maximálny počet osôb na interval
 • Farba – akou farbou sa vo vašom hlavnom kalendári (Dashboard v administrácií) bude daná služba/rezervácia zobrazovať
 • Možno rezervovať najskôr – predstavuje čas, kedy je maximálne možne vykonať rezerváciu pred začiatkom termínu. Napr. ak je hodnota nastavená na 5 minút, rezerváciu na 14:00 je možne vykonať maximálne do 13:55 toho istého dna
 • Možno rezervovať dopredu – predstavuje čas, kedy je minimálne možne vykonať rezerváciu pred začiatkom termínu. Napr. ak je hodnota nastavená na 1 mesiac, rezerváciu na dátum 01.04. je možne vykonať od 01.03.
 • Storno služby – predstavuje čas pred začiatkom rezervácie, kedy zákazník ešte môže zrušiť rezerváciu
 • Špeciálna služba *
 • Upozornenia pre klientov – predstavuje čas pred začiatkom rezervácie, kedy bude zákazníkovy odoslané upozornenie a blížiacom sa termíne jeho rezervácie
Čo je špeciálna služba?

Špeciálna služba je jedinečná tým, že zákazník si sám vyberá termín rezervácie – začiatok aj koniec. V tomto prípade je vhodné uviesť hodinovú sadzbu namiesto ceny za interval

Po úspešnom vytvorení služby nezabudnite službu priradiť zamestnancom!

Čo sú služby?

Služby sú základným prvkom systému ReserSoft a zároveň aj prvým krokom Vášho rezervačného formulára pre zákazníkov. Služby, ktoré poskytujete, identifikujú a prezentujú Váš biznis.

Čo všetko môžete definovať ako služby?

Služby sú všetko, čo ponúkate svojím zákazníkom, primárne za účelom zisku.
Uveďme si pár príkladov, aké služby môže dané odvetvie poskytovať.

Kaderník / Kaderníčka: Farbenie vlasov, Strihanie vlasov, Melír, Tvorba účesov a pod.
Auto – Pneu servis: Výmena zimných / letných pneumatík, Oprava defektu, Výmena oleja a pod.
Školy a športoviská: Prenájom telocviční, Prenájom futbalového ihriska, Prenájom športových setov a pod.

Je len na Vás, aké služby si vytvoríte a teda aký zoznam služieb ponúknete zákazníkom cez váš rezervačný formulár