Novú službu pridáme cez odkaz Služby v ľavom bočnom menu a následným kliknutím na tlačidlo Pridať novú službu

Pri novej službe si zvolíte, akým spôsobom sa bude zobrazovať v rezervančom formulári vaším zákazníkom.

 • Klasický kalendár – používateľ si vyberie spomedzi voľných intervalov – ŠTANDARD
 • Klasický kalendár – používateľ si vyberie spomedzi voľných intervalov a vidí počet voľných miest
 • Neštandardný kalendár – používateľ si sám zadáva požadovaný termín od – do (napr. prenájom priestorov)

Ďalšie parametre, ktoré zadávate pri vytváraní služby sú:

 • Názov a Popis – oba tieto údaje sa zobrazujú v rezervačnom formulári zákazníkom
 • Cena za interval alebo cena za 1 hodinu
 • Interval – teda dĺžka trvania služby – od tohto údaju sa automaticky nastavujú časové rozostupy v rezervačnom formulári
  napríklad ak je interval nastavený na 30 minút zákazník sa môže rezervovať v časoch (8:00, 8:30, 9:00, 9:30…)
 • Maximálny počet osôb na interval
 • Farba – akou farbou sa vo vašom hlavnom kalendári (Dashboard v administrácií) bude daná služba/rezervácia zobrazovať
 • Možno rezervovať najskôr – predstavuje čas, kedy je maximálne možne vykonať rezerváciu pred začiatkom termínu. Napr. ak je hodnota nastavená na 5 minút, rezerváciu na 14:00 je možne vykonať maximálne do 13:55 toho istého dna
 • Možno rezervovať dopredu – predstavuje čas, kedy je minimálne možne vykonať rezerváciu pred začiatkom termínu. Napr. ak je hodnota nastavená na 1 mesiac, rezerváciu na dátum 01.04. je možne vykonať od 01.03.
 • Storno služby – predstavuje čas pred začiatkom rezervácie, kedy zákazník ešte môže zrušiť rezerváciu
 • Špeciálna služba *
 • Upozornenia pre klientov – predstavuje čas pred začiatkom rezervácie, kedy bude zákazníkovy odoslané upozornenie a blížiacom sa termíne jeho rezervácie
Čo je špeciálna služba?

Špeciálna služba je jedinečná tým, že zákazník si sám vyberá termín rezervácie – začiatok aj koniec. V tomto prípade je vhodné uviesť hodinovú sadzbu namiesto ceny za interval

Po úspešnom vytvorení služby nezabudnite službu priradiť zamestnancom!